Over de Periodiek

Welkom op de webpagina van de Periodiek, het magazine van de FMF. De Periodiek verschijnt vijf keer per jaar en bevat (populair-)wetenschappelijke artikelen, verhalen over FMF-activiteiten, een puzzel en nog veel meer. De redactie stelt zich ten doel iedere Periodiek een goede balans tussen wetenschappelijke en vermakelijke artikelen aan te bieden. Ook streeft zij naar een evenwicht in natuurkunde-, sterrenkunde-, wiskunde- en informatica-onderwerpen.

Neem een kijkje in het archief om de laatste Periodiek of oudere Periodieken door te lezen.

Extra Extra

Are you looking for the extra content of the interview with Dr. Kiselev? You can find it here!

Lezers

De Periodiek wordt rondgestuurd naar alle FMF-leden, ereleden, en naar alumni die tenminste € 15 per jaar doneren. Donateurs voor een kleiner bedrag ontvangen jaarlijks het september-/oktobernummer.

Verder wordt de Periodiek verspreid onder medewerkers bij de afdelingen waarin de FMF actief is: natuurkunde, sterrenkunde, wiskunde en informatica.

Tenslotte worden exemplaren van de Periodiek verstuurd naar zusterverenigingen en andere contacten van de FMF.

Redactie

Als jij belangstelling hebt voor de Periodiek en in de redactie wilt, dan kun je contact opnemen met het bestuur of natuurlijk met de huidige redactie. Leuke (ideeëen voor) artikelen zijn ook altijd welkom!

Archivering

Periodieken sinds het jaar '03/'04 zijn online te lezen via ons archief.

Sinds begin 2007 wordt de Periodiek bovendien onder ISSN 1875-4546 gearchiveerd door de Koninklijke Bibliotheek in het Depot van Nederlandse publicaties in Den Haag. Hierdoor is de Periodiek ook te vinden in de Nederlandse Bibliografie Online.